Endlers guppy

Endlers guppy

Silvana Gericke

Endlers guppy eller bara endlers har fått sitt namn av John Endler, som var först med att introducera den färggranna lilla fisken som akvariefisk. Den tillhör familjen levandefödande tandkarpar. Det vetenskapliga namnet är Poecilia wingei.

De lämpar sig väl i nanoakvarier eftersom de är mindre än den vanliga guppyn. Honorna kan bli ca 4 cm långa medan hannarna är något mindre, 2-3 cm.

Endlers guppy går att korsa med vanliga guppy och är lätt att få yngel av. De fiskar som säljs i handeln som endlers guppy är ofta hybrider mellan guppy och endlers men man kan vända sig till uppfödare för att få tag på riktiga endlers.

Vattnets optimala temperatur är 24-27ºC och pH 7-8. Endlers är tåliga fiskar, tåligare än vanliga guppys. Man bör ha fler honor än hanar eftersom honorna kan bli ganska hårt uppvaktade. 2 honor och 1 hane fungerar bra i ett nanoakvarium.