Fin- eller grovkornig sand till nanoakvariet?

Sand eller grus till nanoakvariet?
Jag tillhör skaran som tycker att det är riktigt snyggt med finkornig sand i akvariet. Men det som är snyggt är inte alltid bra för akvarieinvånare och växter. Därför har jag lagt ner lite tid på att hitta för- och nackdelar med fin- respektive grovkornig akvariesand. Texten kommer att byggas på allt eftersom jag lär mig mer inom ämnet. Kommentera gärna om någon av er läsare har kunskaper eller erfarenheter om akvariesand.

Grovkornig akvariesand kallas även för grus. Det är svårt att säga exakt var gränsen går men om kornen är tillräckligt grova för att dött organiskt material från växter och djur ska kunna falla ner mellan kornen kan man säga att sanden är grovkorning. Om sanden är finkornig lägger sig istället dött organiskt material på akvariesanden. Det kan vara lättare att städa bort med en slamsug eftersom man slipper böka runt i sanden plus att en del av avfallet sugs upp av filtret. Tänk även på att smuts och alger syns lättare på ljus sand.

Enligt vad jag har läst trivs växter bäst om sanden är aningen grovkornig eftersom de då lättare tar upp näring via rötterna. Men eftersom de flesta akvarieväxter även tar upp näringsämnen via bladen gör det inte så stor skillnad. Det finns dock växter som inte växer bra i finkornig sand och dessa bör man undvika. Exempel på sådana växter kommer senare.

På senare år har bottensubstrat blivit allt vanligare istället för akvariesand. Man kan även ha bottensubstrat närmast akvariebotten och sedan ett lager sand eller grus ovanpå. Bottensubstrat består av finporig lera. Leran gynnar tillväxten av nyttiga bakterier och fungerar som ett biologiskt filter samt stabiliserar pH-värdet i nanoakvariet. Det är särskilt lämpligt för växt- och räkakvarium.

Eftersom jag inte har hittat några jättestora nackdelar med att använda finkornig sand kommer jag att göra det i mitt nya nanoakvarium som jag ännu inte har köpt. Man bör ha ett lager på minst 4-5 cm sand eller grus i framkanten på akvariet och några cm till i bakkant. Då får man en naturlig sluttning som ser bra ut.

2 kommentarer

    • Ingrid13 augusti, 2012 kl. 10:57

    Jag har finkornig ljus sand i min nanotank och det funkar utmärkt med räkor och elefantsnäckor. Snäckorna gillar att gräva ner sig i sanden och vila. Enda som är lite jobbigt är att sanden lätt far upp i slamsugaren och stoppar flödet.

    • 14 augusti, 2012 kl. 12:22

    Tack för din kommentar, Ingrid! Det är just räkor och snäckor jag kommer att ha i detta akvarium så det verkar ju lovande. Jobbigt med slamsugaren, men det är det kanske värt om man får ha finkornig sand 🙂

Kommentarer har inaktiverats.