Javamossa (Vesicularia dubyana)

javamossa

Foto: Buchling

Javamossa, eller Vesicularia dubyana är en mycket tacksam växt i nanoakvariet. Man kan låta den växa fast på rötter eller stenar med hjälp av lite sytråd eller tunn fisklina. Efter ett tag täcker den roten eller stenen och kan behöva klippas ned. Javamossan kan man även ha som flytväxt som växer fritt under akvariets yta. Javamossan erbjuder också gömställen för fiskar och räkor i akvariet.

Javamossa kräver ingen speciell vattenkvalitet, men föredrar ett pH-värde runt 6-8 och vattentemperatur på 20-28ºC. Den växer långsammare i varmare vatten. Den är ganska lätt att få tag i från välsorterade akvariebutiker.