Vattenbyte i nanoakvarium

vattenkvalitet
Ett nanoakvarium ställer större krav på god skötsel jämfört med ett större akvarium på grund av den mycket begränsade vattenvolymen. Därför bör man byta vatten ofta. Ungefär 30% av vattnet bör bytas varje vecka. Om man inte har ett filter i nanoakvariet kan man byta vatten 2 gånger i veckan, dock är ett filter att rekommendera.