Eleocharis parvula

dvärghårgräs i nanoakvariet

Eleocharis parvula är ett sorts gräs som passar utmärkt som förgrundsväxt i nanoakvariet. På engelska kallas växten för ”dwarf hairgrass” eller dvärghårgräs på svenska. Den planteras i små knippen 2-3 cm ifrån varandra som under optimala förhållanden bildar en heltäckande matta på akvariets botten.

Eleocharis parvula är lättskött och kräver varken tillförsel av CO2 eller stark belysning, dock växer den snabbare då. pH bör ligga på 6-7,5 och vattentemperaturen 10-28ºC. Den blir 3-7 cm hög och 1-5 cm i bredd. Den kan behöva klippas till med jämna mellanrum.

Den passar särskilt väl i räkakvarium eftersom räkorna finner skydd i gräset och äter samtidigt de små alger som kan börja växa på gräset.

Se videon nedan som visar hur man förbereder växten för akvariet: