Räkakvarium: Räkan Crystal red

Crystal Red räka

Räkan Crystal red eller Caridina cf. cantonensis ’Crystal red’ är en mutation från Caridina sp cantonensis ursprungligen framodlad år 1996 av japanen Hisayasu Suzuki som varumärkesskyddade namnet Crystal red. Den är även känd som Red Bee. Det karakteristiska med räkan är den röd/vita färgen.

Räkan kan bli 2,5 cm och lever i 1-2 år. Vattnets temperatur bör ligga mellan 18º och 26ºC, allra helst någonstans mitt emellan. De är mycket känsliga för högre temperaturer. pH bör ligga mellan 6,0 och 7,2. Räkan är generellt ganska känslig mot stora förändringar av vattenmiljön (inklusive hög nitrathalt) vilket man bör ha i åtanke vid vattenbyte och inte byta för mycket av vattnet på samma gång. Man bör inte heller rengöra filtret och byta vatten samtidigt.

Crystal red är ganska lättodlad om man ser till att hålla en god och jämn vattenmiljö. Mjukt och något surt vatten är en bra odlingsmiljö. De blir könsmogna efter 3-4 månader.

Räkorna äter det mesta inklusive alger och vanlig fiskmat. Akvariet får gärna innehålla finbladiga växter och mossa eftersom räkorna då alltid har tillgång till mat.

Eftersom det är lättare att hålla en god vattenmiljö ju större akvariet är bör man inte hålla Crystal red i ett för litet nanoakvarium om man inte är erfaren akvarist. Minst ett 20 liters akvarium är att rekommendera, helst ett på 30 liter.