Vattenkvalitet i ett nanoakvarium

vattenkvalitet

Bra vattenkvalitet är en förutsättning för att växterna, räkorna och fiskarna ska trivas i nanoakvariet. Kranvattnet uppfyller sällan aktuella krav p.g.a att halterna av metaller, klor och andra kemikalier är för höga.

För att kranvattnet ska vara lämpligt som akvarievatten kan man göra följande:

Vattenberedningsmedel

Tillsätt vattenberedningsmedel t.ex. Tetra Aqua Safe för att få bort klor och binda tungmetaller samt tillföra nödvändiga ämnen som jod och magnesium. Om man har räkor i akvariet finns det särskilda vattenberedningsmedel för räkor eftersom vanliga vattenberedningsmedel kan vara skadliga för räkorna. Personalen i zoo-affären kan hjälpa till så att man får rätt medel.

Bakteriekultur

Man kan tillföra nyttiga bakterier till nystartade akvarier och i samband med att man gör rent filtret. Bakterierna hjälper till att bryta ner ammonium, nitrit och andra skadliga ämnen samt binder föroreningar. Exempel på bakteriekultur är Tetra Safestart.

Vattentester

Det finns vattentester att köpa som kontrollerar vattnets olika egenskaper som pH-värde, hårdhet, nitrithalt etc. för att säkerställa god vattenkvalitet. Ofta kan man köpa testkit som kontrollerar de viktigaste egenskaperna.

Övriga tips

Ett tips är att hålla fiskar och/eller räkor med likartade krav på vattenkvalitet. Det vill säga att de trivs i ungefär samma vattentemperatur, pH-värde, vattenhårdhet etc. Det förenklar skötseln betydligt.

Ett annat tips är att byta 30% av vattnet i akvariet en gång per vecka och att göra rent filtret en gång per månad. Man ska helst inte byta vatten samtidigt som man gör rent filtret för att inte ta kål på alla nyttiga bakterier som lever i akvariet.

Ett tredje tips är att vara noga med att ta bort alger och döda djur och växter omedelbart innan de försämrar vattnets kvalitet.