Regelbunden skötsel

Skötsel av ett nanoakvarium

För ett välmående nanoakvarium är det viktigt med regelbunden skötsel. Många tycker inte att det är speciellt roligt med underhåll men tänk på att det är en förutsättning för att lyckas med ditt nanoakvarium och för att det ska vara fint att titta på.

Vad behöver man då göra?

Veckovis

Byt 30% av vattnet och tillsätt vattenberedningsmedel, som t.ex. AquaSafe. Om du har räkor i akvariet så finns det räksäkra vattenberedningsmedel. Använd inte ett vanligt vattenberedningsmedel om du har räkor eftersom de kan ta skada av det, eller t.o.m dö. Tillsätt även flytande gödning för växternas skull.

Regelbundet

Ta bort matrester, döda växter, döda fiskar etc. Det är viktigt att man tar bort döda fiskar omedelbart eftersom de annars förorenar vattnet i akvariet. Räkskal kan däremot vara kvar eftersom räkorna äter på det då det innehåller viktiga ämnen. Som hjälpmedel för att avlägsna rester ur akvariet kan man använda en håv, en växttång eller en lång pincett. Man bör även kontrollera vattenvärdena regelbundet (pH, hårdhet, nitrathalt etc.). Det finns färdiga testkit för detta. Fråga i din akvarieaffär eller beställ på nätet.

Ibland

Att avlägna slam ur bottenmaterialet är inte det lättaste, speciellt om man har mycket växter i akvariet men kan vara bra att göra ibland. Till sin hjälp kan man använda en slamhävert. Jag använder själv en som heter Easy Clean som finns i olika storlekar och fungerar bra. Vidare bör man göra rent glaset från alger. Till sin hjälp kan man använda en algskrapa eller en algmagnet.

Filtret

Filtret kan man skölja rent någon gång i månaden och byta ut filtermaterialet ca var tredje månad. Gör inte detta i samband med vattenbyte eller annan akvarierengöring eftersom för många nyttiga bakterier går förlorade.